top of page

Fyzioterapie

cesta ke zdravému
pohybu

Úvod
Specializace terapie

Hledám co nejpřirozenější a nejefektivnější možnosti řešení vašich problémů

Používám fyzioterapeutické techniky, jejichž výběr vychází z diagnostiky na základě kineziologického vyšetření a z posouzení funkčních změn s ohledem na způsob Vašeho života

Pokud chcete aktivně přispět k zlepšení svých pohybových schopností, snížit bolestivost, urychlit rekonvalescenci, oddálit nebo se i vyhnout chirurgickému řešení a předcházet zraněním, zkuste fyzioterapii.

Hledám co nejpřirozenější a zároveň nejefektivnější možnosti řešení Vašich aktuálních problémů

Můj přístup
Bolesti zad

Můj přístup k fyzioterapii

Fyzioterapii považuji za velmi zajímavý obor, protože v sobě kombinuje mnoho činností. Není pouze léčením stávajících problémů pohybového aparátu, ale též hledáním skutečných příčin těchto problémů. Na základě podrobného rozboru navrhnu optimální léčebně preventivní program pro konkrétního jedince. V případě podezření na vážnější zdravotní problém spolupracuji s lékaři specialisty. Fyzioterapeut v mém pojetí je rovněž psychologem, jehož úkolem je motivovat klienta k aktivnímu přístupu k vlastnímu zdraví, a zároveň i pedagogem, který pomáhá naučit novým pohybovým návykům.

Jaký je typický průběh terapie?

1.
První návštěva

Vstupní vyšetření, kineziologický rozbor, vyjasnění očekávaných cílů, návrh rehabilitačního plánu

2.
Domluva na realizaci rehabilitačního plánu vzhledem k možnostem klienta

popř. posouzení potřeby vyšetření jiným specialistou. Zhodnocení nepřiměřené zátěže v zaměstnání či při sportu a instruktáž ergonomie v aktivitách běžného dne

3.
Další návštěvy

Postup dle kineziologického rozboru, odstranění příčin problému či bolesti pomocí vybraných technik používaných ve fyzioterapii. Posouzení aktuálního stavu, korekce naučených cvičení a případně jejich obnova

4.
Počet a intervaly návštěv jsou součástí plánu a jsou závislé na vývoji stavu klienta

Jaké používám techniky

  • Měkké a mobilizační techniky

  • Aktivační systém reflexní lokomoce dle prof. V. Vojty

  • Dynamická nervosvalová stabilizace (DNS)
    dle prof. P. Koláře

  • Fasciální manipulace dle L. Steccia (vědecky propracovaný systém manuální terapie fascií)

  • Senzomotorická stimulace, cvičení na labilních plochách

  • Metoda dle L. Mojžíšové

  • Kineziotaping

Služby

Standardní návštěva trvá 55 minut

1 000 Kč

První návštěva / vstupní vyšetření

800 Kč

Každá další návštěva

3 500 Kč

Balíček dalších 5 návštěv

logo-edenred-share-1200x630_orez.png
benefit-plus_logo.png

Platba možná i formou produktů, poukázek a e-ticketů společnosti Edenred, Benefit Plus

Ceník

KDO JSEM

Kdo jsem

Mgr. Renáta Nováková

Jsem absolventkou Fakulty tělesná výchovy a sportu Univerzity Karlovy, obor fyzioterapie a tělesná výchova. Mám za sebou řadu akreditovaných kurzů a sama mám zkušenosti s přednášením na kurzech pro fyzioterapeuty.

Pracovala jsem jak s ambulantními, tak s hospitalizovanými pacienty, ve státní i soukromé sféře, mj. několik let v Centru pohybové medicíny Pavla Koláře.

Renata-Novakova-fyzioterapie

Jsem autorkou rehabilitačně preventivních programů pro pracovníky průmyslových firem, které jsem zároveň pomáhala implementovat (např. v nadnárodní firmě TRW Automotive).

Poskytuji fyzioterapii rekreačním, ale i vrcholovým sportovcům včetně mládeže (atletika (ASK Slavia), kopaná (ČAFC), baseball a softball (Eagles, Jouders, juniorská reprezentace ČR). Úzce spolupracuji s certifikovanými trenéry skupiny Žít jinak. Mám zkušenosti i s pohybovými obtížemi tanečníků (balet ND, taneční škola Hes Praha)

Kontakt

Ordinace

Mgr. Renáta Nováková - fyzioterapie

Perlitová 1870/31, 140 00 – Praha 4

+420 606 691 109
novak.renata@seznam.cz

Napište mi

Děkujeme za odeslání!

bottom of page